slider1
slider2
slider3
<< >>

Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna jest interwencją osoby mediatora w toczący się spór pomiędzy stronami konfliktu.

Zadaniem mediatora nie jest znalezienie rozwiązania, ale pomoc stronom w komunikacji i wypracowaniu przez nie wspólnie wypracowanego porozumienia.

Bywa, że rozmowa podczas mediacji jest pierwszą rozmową od dłuższego czasu, gdzie strony się wzajemnie słuchają. Osoby uczestniczące w mediacji mają możliwość poznania swoich potrzeb i oczekiwań względem siebie. Na tej właśnie podstawie mogą zbudować swoje wspólne rozwiązania, które są przez nich akceptowane.

Mediacja nie zawsze kończy się porozumieniem, czy ugodą, ale osoby w niej uczestniczące zawsze wychodzą odmienione i w dużej większości usatysfakcjonowane.

Korzystając z mediacji rodzinnych unikamy eskalacji konfliktu, który może doprowadzić do zerwania kontaktów między małżonkami, rodzicami, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem. Długotrwałe konflikty, które niejednokrotnie znajdują finał na sali sądowej, kosztują strony bardzo dużo. Osoby te tracą nie tylko czas, pieniądze i zdrowie, ale również w konsekwencji bliskie osoby, które stają się w sądzie przeciwnikami, a nie partnerami poszukującymi wspólnego rozwiązania.

Mediacje rodzinne mogą mieć zastosowanie w następujących sprawach:

-kontrakty przedślubne

-sprawy rozwodowe ( w tym: opieki nad dzieckiem i regulacji kontaktów z nim, alimentacji, sprawy finansowo-własnościowe, i inne

-sprawy opieki nad dziećmi i regulacji kontaktów niewynikających z sytuacji rozwodowych

-problemy rodzinne charakterystyczne dla powtórnych związków małżeńskich i rodzin zrekonstruowanych

-problemy opiekuńcze, wychowawcze i finansowe w rodzinach wieloproblemowych

-problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w wieku starszym

-adopcja i piecza zastępcza

-przemoc domowa

-problemy między rodzicami i nastoletnimi  dziećmi

Hanna Burda-Kwaśniewska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na podyplomowych studiach, Konflikty w Rodzinie i Mediacje Rodzinne.

Założycielka jednej z pierwszych sal zabaw w Piasecznie, Klubu Dziecka.

Żona i mama trójki dzieci, 14-letniego Michała, 10-letniego Igora i 4-letniej Matyldy.

Miłośniczka jogi, rodziny i psów.

Spotkanie mediacyjne trwa 60 min i kosztuje 100 zł, pierwsze spotkanie jest bezpłatne.

Serdecznie zachęcam i zapraszam. 

Hanna Burda-Kwaśniewska