slider1
slider2
slider3
<< >>

Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW

 • Klub otwarty jest codziennie w godzinach:
  poniedziałek 12.00 – 19.00
  wtorek 12.00 – 17.00
  środa 12.00 – 19.00
  czwartek 12.00 – 19.00
  piątek 12.00 – 19.00
  sobota, niedziela 11.00 – 19.00
 • Rodzice mogą przebywać na sali zabaw (za wyjątkiem konstrukcji) wraz z Dziećmi lub, na własną odpowiedzialność, pozostawić dzieci na sali pod opieką personelu.
 • Na salę zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach, lub kapciach, buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni.
 • Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia, ani picia.
 • Dzieci bawiące się na sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego, okularów, biżuterii, zegarków, itp.
 • Na salę zabaw proponujemy ubrać się na sportowo.
 • Salę można zarezerwować z wyprzedzeniem, w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych.
 • Podczas przyjęć urodzinowych sala zabaw jest dostępna dla dzieci spoza urodzin.
 • Za w yjątkiem grup zorganizowanych, Dzieci przebywają na placu zabaw, w ogrodzie pod opieką rodziców.
 • Za rzeczy pozostawione w KLUBIE, Klub Dziecka nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zobowiązujemy wszystkich do wspaniałej zabawy i wypoczynku!!!!!!!!!!!!

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN NA SALI ZABAW W KLUBIE DZIECKA

 • czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2 godziny
 • udostępniamy salę Jubilatowi i jego Gościom 15 min przed i 15 min po przyjęciu urodzinowym
 • podczas przyjęcia urodzinowego sala zabaw jest otwarta dla dzieci spoza urodzin
 • rozliczenie za organizację przyjęcia urodzinowego następuje po przyjęciu, za rzeczywistą ilość dzieci powyżej 12-stu
 • w przypadku większej ilości jubilatów pobiera się dodatkową, niezależną od ilości dzieci opłatę, za każdego dodatkowego jubilata -
  50 zł (wyjątek stanowi rodzeństwo, gdzie nie pobiera się opłat dodatkowych)
 • w przypadku odwołania imprezy w danym terminie, zadatek nie jest zwracany
 • dokonanie wpłaty zadatku i podpisanie umowy jest warunkiem potwierdzenia rezerwacji przyjęcia urodzinowego

Prosimy zapoznać się z umową na organizację urodzin na sali żółtej.

Prosimy zapoznać się z umową na organizację urodzin na sali niebieskiej.

REGULAMIN ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH W KLUBIE DZIECKA

 • KLUB zobowiązuje się do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 • KLUB zapewnia profesjonalnych instruktorów zajęć.
 • Rodzice mogą zostawiać dziecko pod opieką instruktora i animatorów KLUBU na czas prowadzonych zajęć.
 • Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko punktualnie po zajęciach. Po ustalonej godzinie odbioru, pobiera się opłatę za opiekę nad dziećmi wg cennika KLUBU.
 • Rodzice są zobowiązani do wpłacania na pierwszych zajęciach w miesiącu opłaty za miesięczny karnet, wg cennika KLUBU.
 • W razie nieobecności dziecka na zajęciach, KLUB nie zwraca pieniędzy, rodzice mogą otrzymać rekompensatę w postaci biletu na salę zabaw KLUBU, w dzień powszedni, przez dwa miesiące od daty nieobecności.
 • Opłata za miesięczny karnet podlega zwrotowi, jeśli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora.
 • Rodzice, zapisując dziecko na zajęcia , pozostawiają swój adres e-mailowy i numer telefonu. Wyrażają równocześnie zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących zajęć specjalistycznych, oraz innych wydarzeń organizowanych w KLUBIE.